Diskutēs par invalīdu biedrību tiesību un interešu aizstāvības jautājumiem

31. maijā Jēkabpils NVO resursu centrs rīko paneļdiskusiju “INVALĪDU BIEDRĪBU TIESĪBU UN INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS IESPĒJAS VIDUSDAUGAVAS REĢIONĀ”. Izzināsim invalīdu biedrību kopējās un vienojošās intereses lielāku projektu sagatavošanai. Projekta iestrādnes 2018. gadā NVO fondam. Plānotais laiks – 31.MAIJS PULKSTEN.14.00, Jaunā iela 39i, Jēkabpils. Norises ilgums – līdz 3 stundām. Dalībnieki – invalīdu NVO pārstāvji, valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, žurnālisti.

Aicināti piedalīties eksperti no Eiropas Pretnabadzības tīkla (EAPN) Latvija, invalīdu un viņu draugu biedrības “Apeirons”, Dobeles invalīdu biedrības. Sagaidāmais no ekspertiem – pieredze par minēto tēmu, diskusijas dalībnieku izteikto priekšlikumu izvērtēšana un ieteikumi projekta izstrādei. Ceram, ka darbīgā gaisotnē izskanēs un tiks apkopoti priekšlikumi, lai izveidotu patiešām interešu vienojošu aizstāvības pasākumu virkni projekta pieteikumam, ko Jēkabpils NVO resursu centrs nākamgad veltīs tieši invalīdu problēmām,             Pieteikties var pa tālruni 65220097, 29449622, 29296645, nvoresursi@inbox.lv

Aleksandrs Kalniņš
Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētājas vietnieks,
paneļdiskusijas moderators