Monthly Archives: aprīlis 2017

Informē biedrība “Patvērums “Drošā māja””

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” aicina piedalīties starptautiskajā konferencē “Formālā un neformālā izglītība imigrantu integrācijā”, kura norisināsies2017. gada 12. maijā plkst. 10.00 viesnīcā “Konventa Sēta” (adrese: Kalēju iela 9/11, Rīga) . Turpināt lasīt

Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros rīkos praktiskas darbnīcas

No 2017. gada 1. līdz 7. maijam visā Eiropā norisināsies Eiropas Jaunatnes nedēļa. Dažādi pasākumi, kuros uzsver jauniešu solidaritāti un sociālo ieguldījumu Eiropā, tiek organizēti arī nedēļu pirms un pēc minētā laika. Turpināt lasīt

Aicina uz Elkšņu skolas ēkas iesvētīšanas 80 gadu atceres pasākumiem

Skolai Elkšņos gandrīz 200 gadu  garumā bijusi liela nozīme apkārtējo  pagastu zemnieku un inteliģences vienošanā kopīgos darbos, kopīgā dziedāšanā un patriotiskā audzināšanā. Turpināt lasīt

Biedrība HOLISTA gatavojas projekta startam

Jau pēc  nedēļas biedrības “Holista” nomātajā Salas Birzītē sāksies būvniecības darbi LAD projekta ietvaros. Nūjošanas celiņa izbūve, guļbalķu solu, vingrošanas baļķu un stieņu uzstādīšana, un tiltiņa izbūve. Turpināt lasīt

„Lielajā Talkā 2017” iepriecina seniorus

„Lielās Talkas 2017”  dienā – 22. aprīlī talciniekus sagaidīja arī biedrībā “Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste””. Turpināt lasīt

Zaiga Pūce: Nevienam nevajadzīgā ziedošana

Latvijā ziedošanas definīcija ir minēta Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 9. pantā: “Ziedojums šā likuma izpratnē ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus.” Turpināt lasīt

Konference-akcija “Palīdzi bērnam izaugt ģimenē

2017.gada 20.maijā” Jēkabpils Tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī. Turpināt lasīt

Noslēdz līgumu par sadarbību ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs“ jau atkārtoti ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes Starptautisko programmu Aģentūru (JSPA) par reģionālā koordinatora pienākumu veikšanu. Līdz ar to arī turpmāk Jēkabpils NVO resursu centrs veiks informācijas izplatīšanu, atpazīstamības veicināšanu un atbalstu Jēkabpils pilsētā, Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes un Neretas novados, un Aknīstē  jomās, ko administrē JSPA  Eiropas Savienības programmā jaunatnei, kas ir – programma “Erasmus+”, Eiropas informācijas tīkls jauniešiem “Eurodesk”  un Eiropas Jaunatnes portāls. Turpināt lasīt