Pašvaldība precizē senioru peldēšanas apmeklējumu bezmaksas laikus peldbaseinā

Pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka sociālos jautājumos Jāņa Raščevska sniegtās informācijas, pašvaldība vēlas precizēt peldbaseina īpašnieka Modra Lāča sniegto informāciju par senioru
peldbaseina bezmaksas apmeklējumu laikiem:
seniori bez maksas varēs apmeklēt peldbaseinu divas reizes nedēļā –
otrdien un piektdien – vienu stundu no plkst.10.00 līdz 11.00.
Tādējādi sākotnēji sniegtā informācija par divu stundu apmeklējumu divas reizes nedēļā ir nepareiza. Atvainojamies, ja kādam tas sagādājis neērtības!

A.Pleiko
NVO eksperts